0883250342/0884 800806/0886 800 810  070020877

София, ул. Опълченска 105, бл. 42А

Пловдив, бул. Мария Луиза 40

 


Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА mebelivaldom.bg!

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "Валдом 2001" ЕООД (наричан по-долу mebelivaldom.bg) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн mebelivaldom.bg и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от "Валдом 2001" ЕООД  (наричани за краткост Услуги).

Тези общи условия обвързват всички потребители, които извършват регистрация на сайта www.mebelivaldom.bg. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на mebelivaldom.bg (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

„Валдом 2001" ЕООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. Прага 3; вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 203005983

ПОРАДИ ГОЛЯМА НАТОВАРЕНОСТ, ПОРЪЧКИ НА СТОЙНОСТ ПОД 100 лв, се доставят безплатно, но срокът се удължава от 30 до 90 дни!

СЪДЪРЖАНИЕ

Условия за използване на Сайта на mebelivaldom.bg                                              

Задължения на потребителя при регистриране                                                

Защита на личните данни. Конфиденциална политика на mebelivaldom.bg                      

Авторски права и ограничения свързани с тях                                               

Стандартни стоки                                                                                                

Представяни стоки и услуги на Сайта                                                              

Закупуване на Стока и/ или Услуга, представена в mebelivaldom.bg                

Доставка на закупени стоки                                                                               

Заплащане на закупени стоки и услуги                                                            

Отказ от закупена стока                                                                                    

Условия за използване на Сайта на mebelivaldom.bg

 Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са публикувани" и факта, че mebelivaldom.bg не носи отговорност за точността на публикуваната информация и навременното доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, информация за не- налични продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че част от стоките, публикувани на Сайта, могат да бъдат посочени като налични в магазинната мрежа, но да няма наличност от тези стоки и продукти, както и аксесоари към тях при заявяване на поръчка на тези стоки чрез on-line системата за покупки. Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които mebelivaldom.bg се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на потребителя. Mebelivaldom.bg само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.

Задължения на потребителя при регистриране

За целите на използване на Сайта на mebelivaldom.bg, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, mebelivaldom.bg има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, както и mebelivaldom.bg не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация.

Защита на личните данни. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

на ВАЛДОМ 2001 ЕООД, BG 203005983, гр. Русе, ул. Прага 3, email: valdom@abv.bg, тел. 070020877

Защитата на Вашите лични данни е важна за Валдом 2001 ЕООД. Поради тази причина ние създадохме общи принципи, които посочихме в настоящия документ. Настоящото информационно известие Ви предоставя подробна информация, свързана със защитата на Вашите лични данни от името на Валодм 2001 ЕООД. Ние сме отговорни, като администратор и обработващ за Вашите лични данни във връзка с нашите дейности. Целта на настоящото известие е да ви уведомим кои Ваши лични данни използваме, причините, поради които ги използваме и споделяме, колко време ги съхраняваме и как можете да упражнявате правата си.

1. Целта, за която използваме Вашите лични данни е да спазваме наши законови и регулаторни задължения. Mebelivaldom не събира лични данни за вас, освен в случаите, когато ги предоставите като например направата на on-line поръчка.Ние използваме Ваши лични данни, за да изпълним нормативните си задължения във връзка с осъществяване на дейността по изпълнение и доставка на поръчаните от вас продукти от сайта mebelivaldom.bg .

2. Вашата идентификация е свързана с обработка/събира, използва, съхранява и изтрива/ на следните лични данни: имена, адрес, телефон, email, ЕГН-за нуждите на обработката на кредити към БНП Париба Пърсънал Файненс и ТВЙ банк. Лични данни се обработват и от наш законен интерес при видеонаблюдение в нашите търговски и административни сгради.

3. Личните данни ще бъдат използвани за периода до доставката на поръчаните продукти от сайта mebelivaldom.bg.

4. Личните данни могат да бъдат прехвърляни за ползването им в рамките на описаните тук цели на БНП Париба Пърсънъл Файненс и ТВЙ банк, когато потребителят е избрал начин на плащане” на изплащане с БНП Париба„ или „ТВЙ банк”. Лични се събират за предвидените в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове цели, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство. Също така и във връзка със задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи. Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите. За предоставяне на информация на съда и органи на реда.

Част от личните данни могат да бъдат предоставени на лица извършващи монтаж, хостинг компании и куриерски фирми.

5. Mebelivaldom.bg няма да продава вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. Mebelivaldom.bg уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

6. Служителите на Mebelivaldom.bg са длъжни да опазват поверителността на вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация

7. Личните данни ще бъдат обработвани в съотвествие с с изискванията на Европейския съюз и местното законодателство.

8. Ако не дадете съгласие за използване на личните данни, ще затрудните процедурата по обработка и доставка на направената от вас поръчка

9. Mebelivaldom.bg не записва автоматично информация при посещение на сайта. Информация се записва само ако потребителят въведе и изпрати такава – например при направата на on-line поръчка

10. "Бисквитките" (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ви следващия път, когато посетите Интернет страницата на електронния магазин. Mebelivaldom.bg не използва "бисквитки".

С подписването на настоящото заявявам, че съм запознат/а със следните мои права:

1. Право на информация относно и достъп до личните ми данни, съхранявани от Вас;

2. Право да изисквам коригиране, изтриване или ограничено обработване на личните ми данни;

3. Право да възразя срещу обработване поради причини, свързани с мои легитимни интереси, обществен интерес, или профилиране, освен ако Администраторът не докаже съществуването на защитени, обосновани причини, имащи приоритет пред моите интереси, права и свободи, или че това обработване се извършва с цел предявяване, упражняване или защита по правни претенции;

4. Право на преносимост на данните;

5. Право на подаване на оплакване през Комисията за защита на личните данни;

6. Право да мога по всяко време да оттегля съгласието си за събирането, обработването и използването на личните данни с действие занапред.

7. Аз лично съм предоставил личните си данни на Mebelivldom.bg

8. Запознат/а съм, че ако желая да упражня своите права, следва да адресирам искането си до Валдом 2001 ЕООД, чрез имейл до valdom@abv.bg

 Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на mebelivaldom.bg при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни. В случай че потребителят е заявил поръчка и не е заявил своевременно поправка в информацията с предоставените лични данни, в следствие на което mebelivaldom.bg изпълни неточно заявената от потребителя поръчка, mebelivaldom.bg не носи каквато и да било отговорност за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди са за сметка на потребителя.

С настоящите Общи условия mebelivaldom.bg уведомява потребителите, че е дружество, регистрирано като Администратор на лични данни съгласно чл. 14 ал. 4 от Закона за защита на личните данни. След запознаване със съдържанието на настоящите Общи условия и приемането им, Потребителите, попълнили регистрационната форма на Сайта, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от mebelivaldom.bg по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служители на mebelivaldom.bg, както и да получават информация за продукти и услуги на mebelivaldom.bg на предоставените от тях форми за контакт, освен ако изрично не откажат да получават информация за продукти и услуги на mebelivaldom.bg чрез формите за запитване и контакт, посочени на настоящия Сайт.

Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други данни, необходими за неговата идентификация в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от mebelivaldom.bg за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани в търговската верига на Мебели Валдом.

Mebelivaldom.bg уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

Mebelivaldom.bg си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури и/или за да се осигури спазването на настоящите Общи условия.

Потребителят се съгласява декларираните от него лични данни и копия от лични документи да бъдат предоставяни от mebelivaldom.bg  на  БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, когато това е необходимо и във връзка с избран от потребителя начин на плащане "на изплащане с „БНП Париба”

Длъжностно лице по защита на данните:

Мая Йоргова

гр.Русе, ул. Драва №20

 valdom@abv.bg

 

Авторски права и ограничения, свързани с тях

Mebelivaldom.bg предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в Сайта само за лични нужди с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на mebelivaldom.bg или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.

Mebelivaldom.bg си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между mebelivaldom.bg и лицето публикуващо информацията.

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права mebelivaldom.bg не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

Всички предоставени от mebelivaldom.bg стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права , се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на mebelivaldom.bg и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.

Предоставените препратки на Сайта на mebelivaldom.bg към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от mebelivaldom.bg и по отношение на използването на препратката извън Сайта на mebelivaldom.bg настоящите Общи условия не се прилагат.

Mebelivaldom.bg не контролира горепосочените сайтове, които не са собственост на mebelivaldom.bg и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието им. С настоящите Общи условия mebelivaldom.bg информира Потребителите, че по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове от Потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Потребителите и mebelivaldom.bg не носи каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Потребителите.

Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи;

В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. Mebelivaldom.bg не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

Всички, посочени на сайта цени, са в Български Лева и с включен ДДС.

Mebelivaldom.bgима право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което моля да ни извините предварително.

Закупуване на Стока и/ или Услуга, представена във mebelivaldom.bg

Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на mebelivaldom.bg. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка,според предложените на Сайта възможности.

По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.

При извършване на поръчка на Сайта Потребителят влиза в договорни отношения със " Валдом 2001" ЕООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия, поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката, следвайки инструкциите, посочени в Сайта;

Mebelivaldom.bg има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, mebelivaldom.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

Онлайн покупка на кредит

- Всеки ползвател, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока/и на кредит, следва да кандидатства пред финансова институция за отпускане на кредит.

- Право да кандидатства за отпускане на кредит има само ползвател, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена (без цената на доставка), равна или по – голяма от 150 сто и петдесет лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на стоките включени в поръчката.

- Кандидатстването се извършва: само онлайн, само чрез сайта, само чрез регистрирания от ползвателя на www. Mebelivaldom.bg акаунт, посредством избор на „начин на плащане", след което се следва предвидената процедура.

- Условията, на които ползвателят следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната й политика. : Мебели Валдом не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение - в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др. Мебели Валдом не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка.

- Доставката на закупени на изплащане, чрез онлайн магазина стока/и, се извършва само след като Мебели Валдом бъде уведомен от финансовата институция, че кандидата е одобрен, с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка. Срокът за доставка е от 10 до 35 работни дни и започва да тече от момента, в който Мебели Валдом получи уведомлението по предходното изречение и се свърже с кандидата. При получаване на заявените стока/и, клиентът подписва Договора за потребителски кредит, Искането декларация за потребителски кредит и застрахователните сертификати, в случай, че е избрал защитен кредит. Кредитополучателят подготвя предварително копие от своята лична карта, на което пише собственоръчно "Вярно с оригинала" и подписва. Копието от личната карта се предава на куриера.

- Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и ЕГН, адрес за доставка - служебен или настоящ адрес) посочени от клиента в Договора за потребителски кредит. Получаването на стоката/ите се извършва лично от лицето сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност.

Доставка на закупени стоки

Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки е от 10 до 35 работни дни като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник. В случай на забавена доставка от страна на „Валдом 2001“ ЕООД е предвидена неустойка в полза на Потребителя в размер на 0,1 % за всеки просрочен работен ден след посочения краен срок. В случай на забавено получаване от страна на Потребителя на поръчаните артикули е предвидена неустойка в полза на „Валдом 2001“ ЕООД в размер на 0,1 % за всеки просрочен ден след изтичане на 3 (три) дни от получаване на уведомлението за наличността на поръчката в съответния склад. И в двата случая неустойката се изплаща при поискване. Поръчка, неполучена в срок от 5 (пет) календарни дни след уведомление се анулира.

Mebelivaldom си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) работни дни, без да информира предварително Потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем)  работни дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.

Mebelivaldom.bg може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща на извършената поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от mebelivaldom.bg информация, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.

Цената за доставка е посочена в „Цена за доставка“. Доставката се извършва до входа на сградата (блока) или вратата на двора.

Mebelivaldom.bg не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от Mebelivaldom.bg обстоятелства.

При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера незабавно и да уведоми сътрудник от отдел On-line на тел 070020877 / 0883250342 или ел.поща: valdom@abv.bg

При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката и/или не бъде незабавно уведомен сътрудник от отдел On-line на тел 0884877855 или ел.поща: valdom@abv.bg Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

ГАРАНЦИЯТА НЕ ПОКРИВА стъклените части на мебелите, освен ако счупването не е установено при доставката, в присъствието на наш служител. В този случай счупването се записва в протокола и клиентът пуска рекламация на valdom3@abv.bg

 

При констатиран дефект на потребителската стока вследствие на транспортирането, потребителя се уведомява по телефона, след което страните определят нов срок за доставка и предаване на стоката в зависимост от обстоятелствата.Ако търговецът не достави и предаде стоката в този допълнително определен срок, потребителят има право да развали договора. 

В случаите, когато от mebelivaldom.bg са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Мебели Валдом не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.

При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, mebelivaldom.bg се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването за такова искане на сътрудник от отдел On-line на тел. 070020877 / 0883250342 или ел.поща: valdom@abv.bg

Mebelivaldom.bg си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка. Mebelivaldom.bg извършва доставки само на територията на България.

Заплащане на закупени стоки и услуги

При извършване на заплащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на mebelivaldom.bg или на неговият представител/подизпълнител, изпълняващ доставката пълната стойност на доставената стока съгласно потвърдената поръчка. В случай, че в срок от 30 (тридесет) дни от датата на доставка, Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, mebelivaldom.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай, че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, mebelivaldom.bg автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.

При заплащане при доставка, Потребителят депозира сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка на доставящото лице, упълномощено от " Валдом 2001" ЕООД. В случай, че в срок от 30 (тридесет) дни от датата на доставка Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, mebelivaldom.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай, че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, mebelivaldom.bg автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.

При заплащане по банков път, Потребителят депозира сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на посочена в генерираната фактура и едва след като депозита бъде потвърден като получен и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, mebelivaldom.bg изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. В случай, че в срок от 30 (тридесет) дни от датата на доставка Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, mebelivaldom.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай, че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, mebelivaldom.bg

Рекламации се уреждат от чл. 119 до 129 от ЗЗП

ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА

 1. Връщане на закупена стока може бъде направена в рамките на 14 календарни дни след получаване на поръчката, ако поръчката е направена онлайн или по телефона.

 2. Стоката се изпраща на адреса на фирмата в София, като разходите по транспорта до фирмата, се покриват от клиента.

 3. 100% възстановяване на парите се извършава, след като стоката бъде върната със стокова разписка (касова бележка) и проверена от наш служител, само при условие, че не е нарушен търговския вид или целостта на стоката (разкъсана опаковка, премахнати етикети и други) , в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.

 6. При липса на предварително уведомяване за връщане на стока, Мебели Валдом си запазва правото да откаже рекламация.

7. Матраци и мебели могат да бъдат върнати, само ако са подходящо опаковани и не са били използвани. Не се приемат разопаковани и използавани продукти.

 7. При спор, който не може да бъде решен съвместно с нашия онлайн магазин, може да се обърнете към сайта на КЗП или ОРС.

 Връщане на закупена стока от online магазина на Мебели Валдом, става чрез попълнен формуляр за връщане на продукт, в който заявявате желанието си да върнете закупената стока. Формуляр за връщане на продукт може да изтеглите от ТУК . Попълнен формуляр за връщане на продукт или подаване на жалби може да изпращате до адрес: гр.София, ул. Опълченска 105,  или на имейл адрес: valdom3@abv.bg

 

ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

 

Благодарим Ви, че избрахте продуктите на мебели Валдом!

 

 Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

  1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието; 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

     Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. (2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114. 

 (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

  (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

      Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

  1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената.

  (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

  (3) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

 Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

  (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

  (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съотстевствия на поръчаната стока с договора за продажба.